Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim:

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.ibe.puppiotrkow.pl jest Powiatowy Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (PUP Piotrków Trybunalski) z siedzibą ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.


Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym PUP Piotrków Trybunalski są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej PUP Piotrków Trybunalski.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym PUP Piotrków Trybunalski chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PUP Piotrków Trybunalski lub ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego PUP Piotrków Trybunalski jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.


Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym PUP Piotrków Trybunalski w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody PUP Piotrków Trybunalski, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym PUP Piotrków Trybunalski, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego PUP Piotrków Trybunalski, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PUP Piotrków Trybunalski, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Piotrków Trybunalski jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PUP Piotrków Trybunalski.
  W przypadku uzyskania pisemnej zgody PUP Piotrków Trybunalski na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Piotrków Trybunalski, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  - wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  - wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego PUP Piotrków Trybunalski poprzez podanie źródła w postaci "www.ibe.puppiotrkow,.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim"
 7. Otrzymując dostęp do stron PUP Piotrków Trybunalski użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. PUP Piotrków Trybunalski nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.


Zakres odpowiedzialności PUP Piotrków Trybunalski

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. PUP Piotrków Trybunalski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego PUP Piotrków Trybunalski lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  - interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  - niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. PUP Piotrków Trybunalski nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych PUP Piotrków Trybunalski (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez PUP Piotrków Trybunalski wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.


Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. PUP Piotrków Trybunalski ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.


Serwis wykonany jest przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl

tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski system zarządzania treścią InCMS

 

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl