Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Technik logistyk

Charakterystyka

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor, jest przygotowanie absolwenta do zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych w fabrykach i zakładach. Absolwent potrafi zarządzać miejską logistyczną (np. wywóz śmieci), organizować i realizować usługi oraz dobierać odpowiednie do zadania środki transportu. Potrafi organizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracować rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej oraz regionalnej. Wykorzystuje przy tym Internet, programy komputerowe oraz marketing. Monitoruje stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych, prognozuje trwałość techniczną, potrzeby remontowe i inwestycyjne. Analizuje koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich. Zarządza także zapasami i gospodarką magazynową. Planuje zaopatrzenie materiałowe danego przedsiębiorstwa. Dobiera opakowania i przygotowuje towary do dystrybucji. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje i rozliczenia z klientami. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, ekonomika logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe, język angielski dla logistyków język obcy dla logistyków oraz praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika spedytora przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może być zatrudniony w: działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Piotrkowska Fundacja im. A.F. Modrzewskiego Policealna Szkoła Zawodowa więcej informacji
Technikum przy Zespole Szkół Rolniczych im. Jana Frycza Modrzewskiego

ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz
tel: 44 6164351

więcej informacji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6486496

więcej informacji
Zespół Szkół Zaocznych WIED Szkoła policealna

ul. Owocowa 12, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 7339181

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl