Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalności:

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

Charakterystyka

Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Absolwenci tego kierunku: dysponują wiedzą i podstawowymi umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem; potrafią kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej; cechuje ich innowacyjność, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju; swobodnie korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m. in.: w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej; w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają wstąpienie i kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 7327418

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl