Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Pedagogika

Specjalności:

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna(N)
  • Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego(N)
  • Pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
  • Pedagogika zdrowia z elementami odnowy biologicznej

Charakterystyka

Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Według art. 29 ust. 2 Karty Nauczyciela, pedagogowi szkolnemu przysługuje wyposażenie stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania. Przeważnie pedagogowi szkolnemu przydziela się po prostu odrębny pokój, pozwalający w sposób nieskrępowany wykonywać pracę. Praca poza gabinetem przeważnie wiąże się z przeprowadzaniem wywiadu środowiskowego. W niektórych wypadkach pedagog może współpracować z policją w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów. Pedagoga szkolnego zatrudnia dyrektor szkoły. Decyzja o zatrudnieniu pedagoga jest tylko decyzją, a nie automatycznym zapełnianiem etatów. Dyrektor, zatrudniając pedagoga szkolnego, uwzględnia zasady organizacji pracy szkół w danym roku szkolnym opracowane przez organ prowadzący szkołę. Zawód pedagoga szkolnego wymaga kontaktów z wieloma różnymi ludźmi, dziećmi, młodzieżą, ale też często z rodzicami. Zdarza się, że ci ostatni traktują pedagoga jako intruza, kogoś kto próbuje wpłynąć na sposób w jaki wychowują dziecko. To rodzi konflikty i kandydat to tej profesji powinien być na nie przygotowany. Ważne cechy, którymi powinien odznaczać się pedagog to spostrzegawczość (umiejętność obserwacji zachowania dziecka), łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi (powinien traktować ich jak partnerów), jasny sposób formułowania myśli, cierpliwość i umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Kandydat na pedagoga powinien mieć dobry wzrok i słuch. Wszelkie wady wymowy (np. jąkanie) ograniczają możliwość podjęcia tej pracy.

Możliwości zatrudnienia

Szkoły, placówki dydaktyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Rewolucji 1905r. nr 64

90-222 Łódź

tel. 42 63 15 000, 63 15 800

 

ul. Leonarda 12/14

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 648 60 81

więcej informacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 7327418

więcej informacji
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego

ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6452101

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl