Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Administracja socjalna

Charakterystyka

Nauka na kierunku Administracja socjalna zapewniają studentowi przygotowanie do praktycznego wykorzystywania wiedzy o ustroju i funkcjach państwa, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz kierowania pracą zespołową.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku podejmują pracę przede wszystkim w administracji skarbowej i celnej, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach konsultingowych i doradczych oraz we wszelkich komórkach organizacyjnych instytucji i firm, w których konieczna jest wiedza pogłębiona o znajomość problematyki finansów i podatków. Absolwent, dzięki wskazanym kompetencjom będzie przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania wiedzy prawnej oraz społeczno-gospodarczej w instytucjach i firmach niepublicznych.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Zespół Szkół Zaocznych WIED Szkoła policealna

ul. Owocowa 12, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 7339181

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl