Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Mechanik operator pojazdów rolniczych

Charakterystyka

Naukę zawodu „mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Możliwe jest także kształcenie w szkole policealnej. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym. Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy techniki, maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, przepisy ruchu drogowego, zajęcia praktyczne, specjalizacja. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków. Wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych. Przygotowuje do pracy i reguluje ciągniki, maszyny rolnicze i kombajny. Wykonuje orkę pługami wieloskibowymi, bronowanie i włókowanie gleby bronami zwykłymi lub talerzowymi, wałowanie i pielakowanie gleby. Zasila glebę nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami. Sieje i zasila glebę nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami. Odchwaszcza uprawy i stosuje środki owadobójcze. Zbiera rośliny okopowe oraz zboża. Prowadzi omłoty zbóż. Ustala przyczyny powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych i kombajnów. Dokonuje drobnych napraw i usuwa awarie w warunkach polowych. Współpracuje z pracownikami załadowującymi lub wyładowującymi zbiory zbóż, roślin okopowych i zielonek.

Możliwości zatrudnienia

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Brak placówek, które kształtują w tym kierunku.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl