Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Administracja

Charakterystyka

Pracownik administracyjny organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi działami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne oraz dokumenty. Sporządza i posługuje się podstawową dokumentacją finansowo--księgową. Uczestniczy w przygotowywaniu projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazuje zasady postępowania, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej. Rozpoznaje problemy interesantów oraz rozwiązuje je zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi. Stosuje zasady obiegu informacji w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej oraz przyjmuje, segreguje i klasyfikuje dokumenty. Pracownik administracyjny prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, sporządza sprawozdania dotyczące spraw administracyjnych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa i instytucji. Przygotowuje narady, zebrania, konferencje, sesje. Wykorzystuje nowoczesne urządzenia biurowe (faks, komputer, Internet). Praca pracownika administracyjnego odbywa się w pomieszczeniach biurowych administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych.

Możliwości zatrudnienia

Kształcenie na tym kierunku jest skoncentrowane na przygotowaniu absolwenta do pełnieniaka każdej funkcji w szeroko rozumianej administracji. Nacisk położony jest przede wszystkim na znajomość instytucji prawa administracyjnego i są dowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, ukazanie prawa administra cyjnego w działaniu poprzez zaprezentowanie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Rewolucji 1905r. nr 64

90-222 Łódź

tel. 42 63 15 000, 63 15 800

 

ul. Leonarda 12/14

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 648 60 81

więcej informacji
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego

ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6452101

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl