Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Administracja elektroniczna

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej w pracy pracowników administracji publicznej o zagadnienia dotyczące wdrażania odpowiednich systemów informatycznych. Uczestnicy studiów pozyskają wiedzę teoretyczną
i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elelktronicznej w administracji. Nabędą umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi realizację zadań nowoczesnego urzędu, opanują umiejętności przeprowadzania elektronicznych czynności administracyjno - prawnych.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego

ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6452101

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl