Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Stosunki międzynarodowe

Charakterytyka zawodu

Absolwent studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, posiada wiedzę z zakresu: nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie, społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji, wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę przedmiotową o pojęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii. Dysponuje umiejętnościami: pozwalającymi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej, analizy problemów społeczno-ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej, posługiwania się pojęciami prawno-ekonomicznymi, skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, organach wspólnotowych, ośrodkach informacyjnych oraz uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych.Absolwent może znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji, biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową; absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe to także politycy i eksperci unijni.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego

ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6452101

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl