Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Administracja i zarządzanie w kulturze

Charakterystyka

Zarządzanie kulturą jest dzisiaj przestrzenią szeregu umiejętności interdyscyplinarnych. Menadżer kultury musi posiadać kompetencje związane nie tylko z wiedzą dotyczącą kultury: jej historii, teorii i przejawów artystycznych i społecznych. Do zasobu jego kompetencji należeć powinny również dobrze ugruntowane podstawy wiedzy ekonomicznej, zarządzania zasobami ludzkimi, a ponadto umiejętności związane z public relations i mediami. Zarządzanie w Kulturze oferuje przede wszystkim praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem poszczególnymi obszarami kultury, w tym: zarządzaniem projektami, zarządzaniem finansami w kulturze, zarządzaniem potencjalnymi źródłami finansowania kultury pochodzenia zarówno krajowego, jak i pozakrajowego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku może podjąć pracę m.in. w teatrach, muzeach, domach kultury, stacjach radiowych i telewizyjnych, ale także w zawodzie dziennikarza, w agencjach reklamy, sektorze IT, czyli w sektorze przemysłów kreatywnych. Osoba, która ukończy kierunek może także pracować w charakterze menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów, a także w ich administracji.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego

ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6452101

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl