Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Higienistka stomatologiczna

Charakterystyka

Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno - profilaktyczną. Wymagania do góry Higienistką stomatologiczną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki stomatologicznej.

Higienistką stomatologiczną jest również osoba która: a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna obejmujące w programie nauczania co najmniej 1688 godzin kształcenia w zakresie higieny stomatologicznej i uzyskała tytuł licencjata, lub b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna rozpoczęte przed dniem 31 sierpnia 2009 roku, lub c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Po 5 latach pracy na stanowisku higienistki stomatologicznej można zostać starszą higienistką stomatologiczną.

Możliwości zatrudnienia

Gabinety stomatologiczne

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego

ul. ks. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6486353

więcej informacji
Szkoły policealne TEB Edukacja

ul. Armii Krajowej 24a, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6470972więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl