Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Technik żywności

Charakterystyka

Technik technologii żywności po ukończeniu edukacji na tym kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych, związanych z wytwarzaniem artykułów żywnościowych, takich jak: organizowanie i nadzorowanie procesów pracy i produkcji, dobieranie maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji, prowadzenie uproszczonej rachunkowości i obliczanie opłacalności produkcji oraz stosowanie zasad marketingu.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności może podejmować pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego oraz w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Szkoły dla dorosłych ARKAN

ul. Krakowskie Przedmieście 36, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 509 800 027

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl