Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Asystent osoby niepełnosprawnej

Charakterystyka

Asystent osoby niepełnosprawnej jest nowym zawodem w grupie zawodów sektora pomocy społecznej. Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Zaangażowanie asystenta osoby niepełnosprawnej, odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zasadniczy sposób wpływają na działanie systemu wsparcia społecznego, jak również pozwalają osobie niepełnosprawnej na funkcjonowanie we własnym środowisku i niekorzystanie np. z domu pomocy społecznej. Asystent osoby niepełnosprawnej inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Istotnym zadaniem pracy asystenta jest współpraca z różnymi instytucjami, ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej należy towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych, jak również pobudzanie jego aktywności społecznej. Asystent osoby niepełnosprawnej bierze udział we współtworzeniu programów rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz pomaga osobie niepełnosprawnej np. w znalezieniu grupy wsparcia. Będąc „towarzyszem” osoby niepełnosprawnej doradza w zakresie sposobu realizacji wskazanych usług medycznych, rehabilitacyjnych, wyborze przekwalifikowania zawodowego, a także kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

Możliwości zatrudnienia

Asystent ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji, zatem w szerokim zakresie wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Współpracuje także z różnego rodzaiju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
GABOR Policealna Szkoła Zawodowa

ul. Aleje 3 Maja 36/38, 97-300 Piotrków Trybunalski
604994904

więcej informacji
Krajowe Centrum Edukacji

ul. Dmowskiego 38

97 - 300 Piotrków Trybunalski

tel. 512 583 856

www.centrumedukacjikrajowej.edu.pl

więcej informacji
Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego

ul. ks. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6486353

więcej informacji
Zespół Szkół Zaocznych WIED Liceum Ogólnokształcące

ul. Owocowa 12, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 7339181

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl